Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku

1.476,00