Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku

1.722,00