Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku

1.353,00