Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku

1.230,00